1. Alle goederen die in de online winkel worden aangeboden, zijn: origineel, nieuw, vrij van fysieke en wettelijke gebreken.

2.In het geval van een bestelling die bestaat uit verschillende producten met verschillende beschikbaarheidstermijnen en die in één keer moeten geleverd worden , zal de leveringstermijn afhangen van de voltooiing van een volledige bestelling, tenzij de partijen anders overeenkomen.

3. Door derden bestelde goederen worden geleverd via gespecialiseerde postexploitanten en koeriersbedrijven.

4. De overeenkomst voor de aankoop van goederen in de online shop heeft een bepaalde duur en loopt van overeenkomst. De plaats van uitvoering is het leveringsadres dat door de klant in de bestelling is aangegeven. In geval van persoonlijke afhaling van goederen, is de plaats van uitvoering het adres, dat door de klant wordt gekozen na ontvangst van de goederen.

5. Documenten die de sluiting van het contract voor de verkoop van goederen bevestigen, d.w.z. het BTW-ontvangstbewijs of de factuur, worden gestuurd naar het e-mailadres dat bij bestelling is opgegeven , indien de klant bij het plaatsen van de bestelling om de afgifte heeft verzocht en de voor de afgifte ervan benodigde gegevens heeft verstrekt, alsmede de informatie waarnaar in art. 12 (1) van de Poolse wet inzake consumentenrechten wordt verwezen.

6. De ontvangst van de levering moet bevestigd worden door een schriftelijk ontvangstbewijs bevestigd worden . Voordat u het pakket van de koerier ontvangt, is het raadzaam om te controleren of het pakket onbeschadigd is. Indien het pakket bij de levering beschadigd is, heeft de klant het recht om in aanwezigheid van de koerier een schadeprotocol op te stellen en de ontvangst van het pakket te weigeren.

7. De leveringen vinden plaats op het grondgebied van de Republiek Polen en buiten haar grenzen.

8. Tijdens het plaatsen van een bestelling en zijn uitvoering kan de klant te allen tijde contact opnemen met de Online Shop Helpdesk op een bepaald telefoonnummer (gefactureerd volgens de prijslijst van de telecomunicatiemaatschappij) of op een bepaald e-mailadres.

 

Metalkas S.A. respecteert uw recht op privacy. Lees ons privacybeleid in overeenstemming met artikel 13, leden 1 en 2, van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (GDPR). - Meer te weten komen - verbergen