Beste klant,

Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn, maar helaas is het onmogelijk om klachten over onze producten te voorkomen. Wij willen ervoor zorgen dat de gehele klachtenprocedure zo snel mogelijk wordt afgehandeld en geen moeilijkheden veroorzaakt voor onze klanten.

De Klacht, in overeenstemming met de garantievoorwaarden (winkelreglement, punt VII: Garantie en aansprakelijkheid voor gebreken) en de aansprakelijkheid voor gebreken aan de goederen, wordt binnen 14 dagen na de datum van indiening van een volledige klacht in behandeling genomen.

De volledige klacht moet in één enkel e-mailbericht ingediend worden . Afhankelijk van het soort klacht moet de e-mail een ingevuld formulier, fotografische documentatie en een schaderapport bevatten, indien de klacht betrekking heeft op transportschade, dient een uniforme nomenclatuur van de defecte onderdelen te worden gebruikt. De exacte benaming van de onderdelen is te vinden in de bijgevoegde productbijlage. Indien u niet in staat bent het formulier in te vullen, vul dan het formulier in met gegevens.

Gelieve het leveringsadres te vermelden, indien dit verschilt van het adres van de klager.

DownloadKlachtenformulier

Download: Terugkeerformulier

Afdeling Retourzendingen en Klachten:

E-mail: claims@metalkas.nl

Metalkas S.A. respecteert uw recht op privacy. Lees ons privacybeleid in overeenstemming met artikel 13, leden 1 en 2, van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (GDPR). - Meer te weten komen - verbergen