60 jaar op de markt is een must!

Als fabrikant zijn wij in staat onze producten te produceren volgens uw individuele bestelling.

Stuur ons uw verzoek en wij zullen ons best doen om het zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

E-Mail: shop@metalkas.de

Metalkas S.A. respecteert uw recht op privacy. Lees ons privacybeleid in overeenstemming met artikel 13, leden 1 en 2, van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (GDPR). - Meer te weten komen - verbergen